Ångerrätt och reklamation

Ångerrätt

GÄLLER EJ DANSKURSER. 

När ångerrätten inte gäller (hämtat från Konsumentverkets hemsida)

Det finns undantag då ångerrätten inte gäller. Vi är skyldiga att informera konsumenten om att ångerrätten inte gäller innan hen ingår avtalet, bla följande:

- Kulturevenemang och idrottsevenemang
- Fritidsaktiviteter som utförs på en bestämd dag eller under en begränsad tidsperiod, till exempel kulturevent eller fotbollsmatcher
- Resor 
 
Du kan läsa mer om dina rättigheter på Konsumentverkets webbplats www.konsumentverket.se.

Annan frånvaro

Om du uteblir från något kurstillfälle av annan anledning än de som ovan angivits, är detta kurstillfälle förbrukat och du kan ej få ekonomisk kompensation för det tillfälle då du var frånvarande. OM du meddelar oss på 070 510 27 20 i god tid innan du ska vara borta ( senast kl12 samma dag / för lördag & söndags kurser gäller senast dagen innan) har du möjlighet att ta-igen 3 missade tillfällen / kurs på annan kurs på schemat, i mån av plats, under samma kursperiod. Endast mot uppvisande av sjukintyg kan du få ta-igen missade gånger kommande termin. Alla ta-igen möjligheter gäller endast efter fullt betald kurs.

 

Reklamation

Om du är missnöjd med en kurs kan du under vissa omständigheter reklamera kursen enligt konsumenttjänstlagens regler om fel i tjänst, 1985:716 (KTjL). Vi ser det som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet och lyssnar gärna till dina synpunkter och klagomål. Så kontakta oss gärna i första hand på info@urkraft.nu Om vi inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) via www.arn.se eller per post till: Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. Vi kommer att följa ARN:s beslut.

Du kan läsa mer om dina rättigheter på Konsumentverkets webbplats www.konsumentverket.se.