Allmänna villkor

Villkor vid köp av terminskurser VT 2024:

1. Är personlig och görs i god tid före kursstart för garanterad plats i önskad grupp.

2. Är BINDANDE FÖR HELA KURSEN, men det går bra att byta kurs under terminen, i mån av plats. GENOM ATT DU BETALAR IN KURS-AVGIFTEN GODKÄNNER DU automatiskt dessa ANMÄLNINGS REGLER: punkt 1 t.o.m punkt 5.

3. Anmälan görs genom att att du betalar hela kursavgiften direkt här på sidan ( går även att del-betala via Klarna) eller swishar direkt till 070 510 27 20 (Anita Ajland) och skriver kurskod samt OBS! din mailadress, tack.
Du kan även betala till 
Bg: 5731-8248 Urkraft, Dorima AB. Väljer du att betal till BG måste du även maila ditt tel-nummer & kurskod till info@urkraft.nu 
Anmälan är giltig först när vi fått in din betalning.

4. Frånvaro/Ta-igen: OM du meddelar via sms 070 510 27 20, Anita Ajland, senast kl12 samma dag du kommer vara borta ( för lördagskurs gäller senast dagen innan ) har du möjlighet att ta-igen högst 3 missade tillfällen / kurs på annan kurs, med samma kurslängd på Urkrafts terminskurs-schema  (v.6 t.o.m v.19 där inget annat anges med paus för lov v14) 
5. Endast mot uppvisande av sjukintyg kan du få ta igen missade gånger kommande termin (gäller endast vid fullt betald kurs)

Paying from abroad

Urkraft, 
Dorima AB

Iban-number: SE2550000000053661003933
Bic-code: ESSESESS

Minderåriga kursdeltagare

Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd och uppge målsmans personuppgifter för att få gå kursen.

Inställd kurs eller ändrade tider

Om vi tvingas ställa in en kurs före kursstart har du alltid rätt att återfå den kursavgiften som du har betalt. Detsamma gäller om vi tvingas ändra tidpunkterna för kurstillfällena på ett sätt som medför att du inte kan delta på kursen. Urkraft förbehåller sig rätten att göra nödvändiga ändringar som t.ex. byta dansledare då ordinarie ledare tex blir sjuk eller ställa in en danskurs som får för få anmälda kursdeltagare.

Överlåtelse av avtalet

Du får inte helt eller delvis överlåta eller pantsätta dina rättigheter och/eller skyldigheter enligt avtalet utan Urkrafts skriftliga godkännande. Detta innebär t.ex. att du inte kan sälja eller ge bort din kursplats till någon annan utan vårt godkännande.

Försäkring

Som deltagare är du försäkrad för olycksfall när du vistas i Urkrafts lokaler.