Nivåer

Nivåförklaring

Nybörjare (lätt): Inga förkunskaper krävs. En klass för dig som vill ha en extra grundlig genomgång och något lungnare tempo, men ändå fartfyllt!

Nybörjare: Inga förkunskaper krävs eller för dig som har dansat någon termin.

Nyb/forts: Du kan vara ren nybörjare inom området/ ha dansat någon termin/ ha viss dansvana inom annat.

Dansvana: Om du har dansvana inom annat eller dansat någon/några terminer inom området.

Fortsättning: När man dansat några terminer inom området kan man ta denna klass. Här kan man även gå om man har annan dansvana eller helt enkelt lite lättare för sig.

Forts/avanc: För dig som har dansat flera terminer/ har en hel del dansvana inom andra dansformer eller mycket lätt för att lära.

Avancerad: För dig som har dansat många terminer eller har stor dansvana inom andra dansformer.